Mostra Out! obre convocatòria de curtmetratges per la seva 5a edició

Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Baleares davant l’èxit de resposta de la convocatòria de l’any passat amb la presentació a concurso de 114 curtmetratges de més de 25 països, l’organització repeteix convocatòria de curtmetratges per la seva cinquena edició que es celebrarà del 14 al 18 de juny de 2022.

BASES

INTRODUCCIÓ

Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears accepta curtmetratges de totes les nacionalitats de temàtica LGTBIQ+, que podran ser seleccionats en les seccions de la mostra: Secció Oficial de Curtmetratges de Ficció o Videoart Nacional, Secció Oficial de Curtmetratges de Ficció o Videoart Internacional i Secció Oficial de Curtmetratges Documental. Les obres no han d’estar disponibles pel públic a Internet o en qualsevol altra finestra al territori espanyol amb anterioritat a la celebració del festival i han de tenir copyright posterior a 1 de gener de 2020. Es valorarà que siguin inèdits a les Illes Balears. L’organització es reserva el dret d’incloure a la programació fora de concurs pel·lícules que no compleixin aquestes condicions. L’organització es reserva el dret d’incloure els curtmetratges seleccionats en futures extensions programades a l’any 2022, dins el territori de les Illes Balears.

 

PREMIS

Premis del Público:

  • Millor Curtmetratge de Ficció o Videoart Nacional: 200€
  • Millor Curtmetratge de Ficció o Videoart Internacional: 200€
  • Millor Curtmetratge Documental: 200€

Les pel·lícules podran projectar-se en futures extensions que puguin optar a altres Premis dels quals s’informarà més endavant, sempre informant al director o directora del curtmetratge o la persona de contacte aportada a l’organització. (Premis en les nostres extensions o dels nostres patrocinadors).

 

INSCRIPCIÓ

Les pel·lícules podran presentar-se fins dia 1 de març de 2022 per les plataformes Festhome i Filmfreeway. El material requerit per fer la inscripció és: .MP4 (h264) del curtmetratge, tràiler del curtmetratge, sinopsis i fitxa tècnica, 3 fotogrames en els quals no figuri el títol del curtmetratge, cartell del film.

En les categories de Curtmetratge de Ficció o Videoart (Nacional i Internacional) la durada màxima permesa seran 20 minuts.

En la categoria de Curtmetratge Documental la durada màxima permesa seran 30 minuts.

Els curtmetratges inscrits, no projectats en edicions anteriors i que compleixin els requisits podran posar-se en contacte amb l’organització de Mostra Out! a través d’info@mostraout.es si desitgen presentar-se a aquesta nova convocatòria.

 

FORMATS

Els formats acceptats per a la seva exhibició són: arxius digitals .MP4 (h264)

 

NOTIFICACIÓ

La notificació es realitzarà abans del 15 de maig de 2022 per correu electrònic a la direcció indicada a la fitxa d’inscripció. En cas de dubte, pots escriure’ns per a confirmar l’estat de la teva obra a info@mostraout.es.

En cas d’inscripció d’un material i posterior no resposta amb els organitzadors de la mostra davant l’interès d’aquest en la seva programació, es procedirà a l’exhibició de l’obra entenent la voluntat del participant en col·laborar amb la Mostra Out!

 

PROMOCIÓ

Dels títols programats es podran realitzar extractes (fins 4 minuts) per a cinemes, TV, Internet o amb altres intencions promocionals. El material proporcionat pel director o directora podrà ser emprat amb fins promocionals o pel catàleg de la mostra. L’organització de la Mostra Out! haurà de ser informada per escrit de qualsevol restricció en aquest sentit.

 

RESPONSABILITATS

La mostra no es fa responsable de possibles infraccions relacionades a drets d’autor, sent aquestes responsabilitat de qui inscriu l’obra.

LA PRESENTACIÓ D’UNA PEL·LÍCULA, EN QUALSEVOL DELS FORMATS ESMENTATS, SUPOSA LA PLENA ACCEPTACIÓ DE LES REGLES DE LA MOSTRA OUT! ANTERIORMENT EXPOSADES, AIXÍ COM DE LES DECISSIONS DE L’ORGANITZACIÓ ABANS QUALSEVOL IMPREVISTS PROPIS D’AQUESTA ACTIVITAT

Scroll al inicio